we create solutions

you do business.

City monitor

Aplikácia City Monitor umožňuje hlásenie porúch v meste, vytváranie fotografickej dokumentácie, ich kategorizáciu a pridanie komentárov. Aplikácia sama identifikuje miesto poruchy a zašle údaje do centrály. Občan môže priebežne sledovať zmeny pri riešení hlásenia priamo cez mobilný telefón.

 

Viac na http://citymonitor.qbswapps.com/