we create solutions

you do business.

mConstructionManager

mConstructionManager umožní vytváranie záznamov z obhliadok k projektom alebo nehnuteľnostiam vo výstavbe a zjednoduší plánovanie úloh, zefektívni proces realizácie obhliadok, poskytne online zber údajov a automatickú kategorizáciu záznamov pre projekt i nehnuteľnosť. Aplikácia je prepojená s Internetovou aplikáciou, cez ktorú je možné plánovať obhliadky stavbyvedúcim, online sledovať ich výsledky a prezerať získanú fotodokumentáciu.

 

Viac na: http://mconstructionmanager.qbswapps.com