we create solutions

you do business.

iBudget

Aplikácia poskytuje jednoduchý pohľad na priebežné plnenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prináša denne aktualizované informácie o príjmoch, výdavkoch a salde rozpočtového hospodárenia Slovenska. Zdrojom informácii prezentovaných v tejto aplikácii je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií na: http://ibudget.sk