we create solutions

you do business.

mKrižovatky

S aplikáciou mKrizovatky si môže účastník cestnej premávky kedykoľvek pozrieť správne riešenie štandardných dopravných situácií a prechody križovatkami formou animovaných videí.

 

Viac informácií na: http://mkrizovatky.qbswapps.com