we create solutions

you do business.

Smart Log

Smart Log poskytuje jednoduchú správu knihy jázd. Úmorné vypisovanie papierových evidenčných blokov jázd motorových vozidiel sa stane minulosťou a používanie novej aplikácie prinesie radosť do každodenného zhonu. Smart Log prináša efektívny nástroj na evidenciu služobných a súkromných jázd uskutočňovaných nielen služobným vozidlom. Aplikácia vo Vašom iPhone umožňuje operatívne zadávanie vstupných údajov, generovanie grafov a prehľadov a celú škálu funkcionalít zabezpečujúcich správu knihy jázd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií na: http://smartlog.qbswapps.com