we create solutions

you do business.

Mobile & Enterprise

Mobile & Enterprise riešenia predstavujú biznis aplikácie, ktoré rozširujú firemné systémy na mobilné platformy. V kombinácií s webovým riešením, s ktorým dokážu jednoducho synchronizovať dáta prostredníctvom pripojenia do siete Internet, dokážu zvýšiť efektivitu biznis či rozhodovacích procesov nielen v obchodných spoločnostiach, ale i v inštitúciách štátnej správy.

Naše mobilné riešenia sú inovatívne, praktické a používateľsky atraktívne, takže dokážu reflektovať špecifické požiadavky zákazníkov rôznych odvetví. Mobile & Entertrise aplikácie prinášajú množstvo benefitov:

 • konektivitu – zdieľanie alebo získavanie obsahu kedykoľvek a kdekoľvek,
 • vyššiu produktivitu,
 • menšie množstvo chýb vo výkone pracovných činností,
 • efektívnejšie riadenie a kontrolu  pracovníkov v teréne,
 • okamžitú aktualizáciu údajov atď.

Pri programovaní aplikácií využívame natívne prostredie príslušnej platformy, multiplatformové vývojové prostredie (Appcelerator), ako aj jazyk HTML5. Konkrétna technológia je zvolená tak, aby umožňovala čo najefektívnejšie reagovať na požiadavky klienta.

Zabezpečuje činnosti komplexne pokrývajúce proces vývoja aplikácií pre mobilný priestor. Poskytneme Vám:

 • detailnú analýzu prvotnej idey,
 • tvorbu technickej špecifikácie,
 • grafický návrh dizajnu aplikácie,
 • návrh a programovanie funkčného užívateľského rozhrania,
 • konfiguráciu všetkých funkčných prvkov,
 • testovanie aplikácie,
 • odborné zaškolenia používateľov aplikácie,
 • konzultačné služby,
 • technickú podporu,
 • implementáciu a nasadenie na trh mobilných aplikácií.

Pri implementácii aplikácií pre mobilné zariadenia sa dá ťažiť z nasledovných kľúčových technológií, ktoré sa dajú v mobilných aplikáciách efektívne využiť:

 • mobilné pripojenie do internetu (GPRS, 3G, HSDPA, prípadne WiFi) – najmä na synchronizáciu dát mobilu s centrálnym zdrojom údajov,
 • GPS – aktuálna poloha pre určenie polohy zákazníka, alebo naopak zdroja informácií,
 • dotykový displej a mobilita - ľahké ovládanie a jednoduchá prenosnosť zariadenia,
 • v prípade tabletov rýchly štart zariadenia kombinovaný s nízkou hmotnosťou (v porovnaní s notebookom) a vysokou výdržou batérie.