we create solutions

you do business.

Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie sú už dnes nevyhnutnou súčasťou inteligentných mobilných telefónov – smartfónov. Umožňujú ich majiteľom prispôsobiť si mobil podľa svojich potrieb tak, aby im prinášal nielen úžitok, ale aby sa z neho stal aj spoločník na oddych a voľný čas. Ale čo sú to vlastne mobilné aplikácie? Mobilné aplikácie sú vlastne používateľsky prispôsobené softvérové riešenie určené pre rôzne mobilné zariadenia.

Mobilné aplikácie z našej dielne Vám uľahčia a spríjemnia život s Vašim smartfónom. Jednoducho sa inštalujú a poskytnú Vám moderné používateľské rozhranie s profesionálny dizajnom. Mobilné aplikácie sú nielen významným pomocníkom pre konečných spotrebiteľov, ale aj moderným a veľmi efektívnym marketingovým nástrojom. Predstavujú atraktívny komunikačný kanál, ktorý spoločnostiam umožňuje byť v priamom kontakte so svojimi spotrebiteľmi, a tak lepšie spoznať ich spotrebiteľské preferencie, či nákupné zvyklosti a okamžite adaptovať svoju ponuku potrebám zákazníka. Netreba opomenúť, že mobilná aplikácia navyše prináša nový predajný kanál pre obchodné spoločnosti, pretože poskytuje komfortný prístup k produktom a službám kedykoľvek a kdekoľvek. Úplne jednoduchá obrandovaná aplikácia (napr. hra) s prvkami kreativity tak môže výrazne prispieť k budovaniu lojality voči značke, nielen u veľkých nadnárodných spoločností, ale i firiem pôsobiacich na lokálnom trhu. V QBSW, a.s. vyvíjame rozličné mobilné aplikácie, ktoré operujú na platformách iOS, Android, Symbian a Windows Phone.